Français English

Avís legal

En conformitat amb l'article 6 III de la llei 2004-275 per la Confiança en l'Economia Numèrica


El domini luthier-perpignan.fr

pertany a Christopher J. Erdal, creador de programes i de pàgines-web, auto-empresari. SIREN 324494400, 66270 EL SOLER, França.


Fotografies:

Ana Evseeva, grafista freelance, Perpinyà.
http://www.anaevseeva.com

Proveïdor d'allotjament web :

OVH SAS amb capital de 10 000 000 € 
RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Seu social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
http://www.ovh.com

El contingut de la pàgina web és gestionada per :

s.a.r.l Atelier de Lutherie 
carrer de la revolució francesa, 1
66000 PERPINYÀ. 
RCS :492 140 439. 
Tél. :04 68 64 96 56

Tota persona que desitgi utilitzar les informacions que provenen d'aquesta pàgina, ho pot fer a condició de respectar les regles següents: Aquesta utilització serà feta únicament amb un objectiu informatiu (privat o públic) i no haurà de concernir cap venda ni comportar cap mena de retribució. Qualsevol utilització de documents trets d'aquesta pàgina ha de mencionar el seu origen.

La realització de lligams amb les pàgines que tenen l'adreça http://www.luthier-perpignan.fr i qualsevol pàgina interna a aquesta web autoritzada amb la condició que la pàgina aparegui sencera  sota la seva adreça (URL).