Français English

Restauració-Reparació

Julien renova la metxa dels arquets amb molta traça, i prèviament tria el seu crin per cada metxa.

Per les reparacions i les restauracions, utilitza diferents qualitats d'ivori, de nacre, de cuir, de plata i d'or segons els arquets, amb la preocupació de respectar els estils i de preservar la fabricació original.